ДСК Директ - интернет банкиране

Виртуален клон Интернет

ДСК Директ - интернет банкиране
Телефон: (+359 700) 10375
Email:
Уеб-сайт:

ДСК Директ е цялостна система за отдалечено банкиране. С нея клиентите имате възможност да получават информация и да си управляват сметките през Интернет чрез компютър или мобилен телефон.
Функционалност:
1. Проверка на:
- Наличността, плащанията и постъпленията по сметки (разплащателни, спестовни, депозитни);
- Наличностите по разплащателните сметки в ДСК Директ са в реално време, дори когато имате издадена дебитна карта към нея;
- Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);
- Операциите извършени с Ваши банкови карти и статус на картите;
- Информация за кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
- Размерът на начислената до момента лихва по спестовни сметки и депозити, падежни дати и др.;
- Дяловете на инвестиционни фондове, които клиентът притежава;
- Осигурителните партиди в ДСК-Родина
- Извлеченията по сметки и кредитни карти в PDF, както и да отказ от получаването на хартиено извлечение.
2. Преводи:
- Между клиентски сметки в Банката – в лева и валута.
- Към сметки на трети лица – в този случай е необходим цифров  сертификат, издаден от Банката, Квалифициран електронен подпис или устройство за генериране на динамична парола (Token) в комбинация с цифров сертификат, който се инсталира автоматично на сървър на Банката.
- Преводите по сметки в банката (клиентски или към трети лица) се извършват в реално време.
- Междубанкови преводи в лева се извършват съгласно оперативните правила на платежните системи БИСЕРА или РИНГС.
- Междубанкови преводи във валута се извършват с експресен вальор (Today/Tomorrow) или SPOT вальор (до 3-и дни)
3. Други:
- Проверка размера на задължението си за комунални услуги при доставчика с формиране и запазване на бланки с идентификаторите Ви при различните доставчици. Плащането е по избор.
- Pлащане с карта през интернет – за тази операция е създадена специална Виртуална карта - елемент на ДСК Директ. Захранва се он-лайн непосредствено преди плащането, което осигурява максимална защита на парите.
- заявка, промяна или отказ SMS услуги
0/5 (0)

Банки
Каталог
Новини
Куриери БГ - куриерски фирми в България